Bilförsäkring under 25 år

Unga förare anses ofta vara ett visst riskmoment i trafiken, vilket innebär att yngre förare ofta betalar mer för en bilförsäkring än äldre förare. Försäkringsbolagen antar nämligen att det faktum att en ung förare inte har lika mycket körvana och erfarenhet av trafiken innebär att risken för att denne ska drabbas av en olycka är större. Givetvis stämmer inte alltid detta, men eftersom försäkringsbolagen måste göra en riskbedömning för en stor grupp förare samtidigt, är detta något som alla yngre förare, som vill teckna en bilförsäkring drabbas av.

Bilförsäkringsbolag online:


Så vad kan man göra om man är ung, men inte vill betala hur mycket som helst för en bilförsäkring? Nedan följer några tips gällande bilförsäkringar för dig under 25 år, som vi hoppas ska vara till hjälp i jakten på att hitta en billigare bilförsäkring, fast du är ung:

Ta rätt försäkring

Överförsäkra inte din bil genom att alltid ta en helförsäkring, ”för att den är bäst”. Helförsäkringar är nämligen inte alltid helt nödvändiga, framför allt inte om man har en lite äldre bil, så man bör akta sig för att ta en helförsäkring av ren slentrian. Många yngre förare har nämligen mindre värdefulla bilar, och då kan det även räcka med t.ex. en halvförsäkring, vilket i sin tur gör att försäkringen blir billigare.

Jämför bilförsäkringar för dig under 25 år

Trots att de flesta försäkringsbolag har det gemensamt att de höjer premierna för de över 25 år, har de ändå inte alla samma premier, så genom att jämföra flera olika försäkringsbolag med varandra, kan man ofta komma billigare undan. Gillar du inte att titta på massvis med försäkringsbolags hemsidor på egen hand, finns det även automatiska jämförelsetjänster som du kan använda för detta. Du hittar dessa enkelt med hjälp av sökmotorer.

Att kolla upp flera olika försäkringsbolag är i regel det mest effektiva sättet att hitta billigare bilförsäkringar för dig under 25 år på, så skippa absolut inte detta steg!

Undvik sportbilar om det går

Detta är nämligen den biltyp som är allra dyrast att försäkra om man är ung, då försäkringsbolagen verkar anse att en ung förare med en sportbil är en särskilt farlig kombination.

Välj en högre självrisk
Då får du ju förstås lägga ut mer när det väl händer något, men å andra sidan blir dina löpande kostnader lägre. Så vad som är viktigast är förstås en avvägning som var och en måste göra själv, men en sak är i varje fall säker: En högre självrisk leder till en lägre premie, så fundera på vad du föredrar! Vet du med dig att du kör väldigt försiktigt och bra, kan denna risk, dvs. att du inte kommer att behöva punga ut med självrisken så ofta, vara värd att ta.

Reklamfilm från 1979 om vikten av att försäkra sin bil: