Transportstyrelsen

Transportstyrelsen, som man ibland kan komma i kontakt med även som privatperson, är en statlig förvaltningsmyndighet som har olika transportfrågor, som exempelvis järnvägsfrågor, luftfartsfrågor, vägtrafikfrågor, körkortsfrågor samt yrkestrafikfrågor som ansvar. Några av deras huvuduppgifter är att ansvara för olika regler och tillstånd gällande dessa områden, samt även överse dessa områden.

Sett till en del andra statliga förvaltningsmyndigheter är Transportstyrelsen relativt ny, eftersom denna myndighet påbörjade sin verksamhet först i början på år 2009.  Innan detta hade man delat upp verksamheten i olika myndigheter, beroende på trafikslag, men sedan år 2009 samlas alltså alla trafikslag inom en och samma myndighet. 

Huvudkontoret för Trafikstyrelsen ligger i Norrköping, men utöver huvudkontoret har man även flera andra kontor runt om i landet, totalt har man kontor på 13 olika orter.

I vilka sammanhang kan man då behöva ta kontakt med Transportstyrelsen?

De flesta behöver kontakta Transportstyrelsen när det gäller körkortsfrågor av olika slag, och detta görs både på ett enkelt och smidigt sätt med hjälp av Transportstyrelsens körkortsportal. I samband med att man behöver ställa av eller på fordon, kan man också behöva komma i kontakt med Transportstyrelsen, och det samma gäller i samband med import eller export av bilar. Har du ärenden som rör din bil som du inte vet vart du ska vända dig med, kan Transportstyrelsen och deras hemsida därför ofta vara värd att spana in, många bil- och körkortsrelaterade frågor kan nämligen hittar du nämligen svar på där!